View

'

Photo: Stephen White

Orange - Luc Tuymans - 1999 - 1226

Orange
1999
60 1/16 x 42 11/16 in. (152.5 x 108.5 cm)
Oil on canvas

Shirt - Luc Tuymans - 1999 - 1225

Shirt
1999
45 7/8 x 39 15/16 in. (116.5 x 101.5 cm)
Oil on canvas
Photo: Stephen White

Portrait - Luc Tuymans - 1999 - 1219

Portrait
1999
64 x 45 7/8 in. (162.5 x 116.5 cm)
Oil on canvas

Fireplace - Luc Tuymans - 1999 - 1222

Fireplace
1999
8 1/4 x 10 1/2 in. (21 x 26.7 cm)
Watercolour on paper
Photo: Stephen White

Green - Luc Tuymans - 1999 - 1220

Green
1999
8 1/4 x 10 1/2 in. (21 x 26.7 cm)
Watercolour on paper
Photo: Stephen White

Conversation - Luc Tuymans - 1982 - 1217

Conversation
1982
8 1/4 x 8 1/2 in. (21 x 21.6 cm)
Watercolour on paper
Photo: Stephen White

Britain - Luc Tuymans - 1999 - 1229

Britain
1999
8 1/4 x 10 1/2 in. (21 x 26.7 cm)
Watercolour and pencil on paper
Photo: Stephen White

Fish - Luc Tuymans - 1999 - 1227

Fish
1999
10 1/2 x 8 1/4 in. (26.7 x 21 cm)
Watercolour on paper
Photo: Stephen White

Fish 2 - Luc Tuymans - 1999 - 1230

Fish 2
1999
Bottom: 3 1/4 x 4 1/2 in. (8.3 x 11.4 cm)
Watercolour on paperTop: 2 3/4 x 3 1/4 in. (7 x 8.3 cm)

Captain - Luc Tuymans - 1981 - 333

Captain
1981
4 3/4 x 8 1/2 in. (12 x 21.6 cm)
Watercolour and pencil on paper