View

Z

Zhu Gangqiang
2009
171 5/8 x 255 7/8 x 522 1/16 in. (436 x 650 x 1326 cm)
Two Oxford Sandy
Photo: Todd-White Art Photography

Zhu Gangqiang, White Cube, Mason's Yard, London - Zhang Huan - 4 September - 3 October 2009 - 31499

Zhu Gangqiang, White Cube, Mason's Yard, London - Zhang Huan - 4 September - 3 October 2009 - 31496

Photo: Todd-White Art Photography

Zhu Gangqiang, White Cube, Mason's Yard, London - Zhang Huan - 4 September - 3 October 2009 - 31500

Photo: Todd-White Art Photography

Zhu Gangqiang, White Cube, Mason's Yard, London - Zhang Huan - 4 September - 3 October 2009 - 31492

Zhu Gangqiang, White Cube, Mason's Yard, London - Zhang Huan - 4 September - 3 October 2009 - 31494

Zhu Gangqiang, White Cube, Mason's Yard, London - Zhang Huan - 4 September - 3 October 2009 - 31493

Zhu Gangqiang No.4 - Zhang Huan - 2009 - 31308

Zhu Gangqiang No.4
2009
39 3/8 x 59 1/16 in. (100 x 150 cm)
Ash on linen

Zhu Gangqiang No.11 - Zhang Huan - 2009 - 31340

Zhu Gangqiang No.11
2009
39 3/8 x 59 1/16 in. (100 x 150 cm)
Ash on linen
Photo: Todd-White Art Photography

Zhu Gangqiang No.0 - Zhang Huan - 2009 - 31344

Zhu Gangqiang No.0
2009
39 3/8 x 59 1/16 in. (100 x 150 cm)
Ash on linen
Photo: Todd-White Art Photography

Zhu Gangqiang No.6 - Zhang Huan - 2009 - 31318

Zhu Gangqiang No.6
2009
39 3/8 x 59 1/16 in. (100 x 150 cm)
Ash on linen

Zhu Gangqiang No.7 - Zhang Huan - 2009 - 30636

Zhu Gangqiang No.7
2009
39 3/8 x 59 1/16 in. (100 x 150 cm)
Ash on linen

Renascence No.1 - Zhang Huan - 2007 - 31274

Renascence No.1
2007
98 7/16 x 314 15/16 in. (250 x 800 cm)
Ash on linen

Felicity No. 5 - Zhang Huan - 2008 - 30737

Felicity No. 5
2008
63 x 98 7/16 in. (160 x 250 cm)
Ash on linen

Felicity No. 6 - Zhang Huan - 2008 - 30740

Felicity No. 6
2008
63 x 98 7/16 in. (160 x 250 cm)
Ash on linen

Felicity No. 4 - Zhang Huan - 2008 - 30739

Felicity No. 4
2008
63 x 98 7/16 in. (160 x 250 cm)
Ash on linen

Felicity No. 3 - Zhang Huan - 2008 - 31371

Felicity No. 3
2008
63 x 98 7/16 in. (160 x 250 cm)
Ash on linen

Survivor - Zhang Huan - 2008 - 30629

Survivor
2008
98 7/16 x 157 1/2 in. (250 x 400 cm)
Ash on linen

Z

Photo: Todd-White Art Photography

Zhu Gangqiang No.12 - Zhang Huan - 2009 - 30641

Zhu Gangqiang No.12
2009
43 5/16 x 59 1/16 in. (110 x 150 cm)
Ash on linen
Photo: Todd-White Art Photography

Zhu Gangqiang No.8 - Zhang Huan - 2009 - 30637

Zhu Gangqiang No.8
2009
39 3/8 x 59 1/16 in. (100 x 150 cm)
Ash on linen

Zhu Gangqiang No.9 - Zhang Huan - 2009 - 31331

Zhu Gangqiang No.9
2009
43 5/16 x 59 1/16 in. (110 x 150 cm)
Ash on linen

Family No.16 - Zhang Huan - 2008 - 30626

Family No.16
2008
5 1/8 x 96 1/16 x 12 in. (13 x 244 x 30.5 cm)
Ash, steel and wood

Family No.16 - Zhang Huan - 2008 - 31421

Family No.16 (detail)
2008
5 1/8 x 96 1/16 x 12 in. (13 x 244 x 30.5 cm)
Ash, steel and wood

Family No.16 - Zhang Huan - 2008 - 31432

Family No.16 (detail)
2008
5 1/8 x 96 1/16 x 12 in. (13 x 244 x 30.5 cm)
Ash, steel and wood